{ "od": "2024-05-24", "do": "2026-05-24" }
{ "en": { "title": "Countdown", "finish": "To", "start": "From", "sett": "Settings", "days": "Days", "save": "Save", "share": "Share", "langs": "Languages", "settTitle": "Title", "shareError": "Share error. Try it in new version of Chrome Web Browser.", "help": "Change the title, settings, save, and share this tool one file application. You have everything under control. All changes will be saved into this file after click Save (file will be downloaded), or Share (to your private chat in Whatsapp or other app, you can send it to someone, etc.)." }, "cs": { "title": "Odpočet", "finish": "Do", "start": "Od", "sett": "Nastavení", "days": "Dnů", "save": "Uložit", "share": "Sdílet", "langs": "Jazyky", "settTitle": "Nadpis", "shareError": "Chyba sdílení. Použijte nejnovější prohlížeč Chrome.", "help": "Můžete změnit název, datumy od a do, uložit a sdílet tuto aplikaci. Změny se uloží až po stisknutí uložit (soubor se stáhne do zařízení), nebo sdílet (např. sám sobě ve Whatsappu, někomu jinému, v jiné aplikaci, apod.)." } }
Countdown
To:
Days: 721
23:47:02.740
98.90287725%
From:
Days: 8
00:12:57.260
1.09712275 %
Settings 
Languages:
Title:

Change the title, settings, save, and share this tool one file application. You have everything under control.

OtuTom Tools

Countdown (offline)

How many days (online)